Πολιτική αδολεσχία Ι


ΤΑ ΣΤΕΝΩΤΕΡΑ -ἐπικαιρικὰ καὶ ἐπίκαιρα

I)Ὁ δεκάλογος τοῦ καλοῦ κομματάρχη
II) Ποιός φοβᾶται τὴ δημοκρατία; Σημειώσεις περὶ δημοψηφισμάτων
III) Τὸ Νέο Σχολεῖο καὶ τὸ Παλιὸ Σύνταγμα
IV) Νεανικὴ ψῆφος καὶ νέα μεταπολίτευση
V) Γιὰ τὴν ἐκλογὴ Σαμαρᾶ
VI) Σλάβοϊ Ζίζεκ: πρὸς Ἀθηναίους Α΄ ἐπιστολὴ

ΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΑ -θεωρητικὰ ἐκκρίματα μετοχῆς στὴν «πόλιν»

VII) Ἀπὸ τὸ κρατικὸ στὸ δημόσιο: κριτικὴ στὴν προοπτικὴ ἑνὸς φιλελεύθερου κοινοτισμοῦ
VIIΙ) Μεταφύτευση προτεραιοτήτων: τὸ ἐπεῖγον τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, ἡ πρόσληψή του ἀπὸ τὸ ἑλλαδικὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τὸ περιβάλλον ὡς πατριωτισμὸς
ΙX) Ἀκάθιστος, τὸ sold out τῆς Σαρακοστῆς
X) Ἡ κοραϊκὴ «Μετακένωσις» σύμφωνα μὲ τὴ διδακτορικὴ
διατριβὴ τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδεροῦ στὸ Mainz τὸ 1962
XI) Ἡ πρόσληψη τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου στὸν ἑλλαδικὸ δημόσιο λόγο
XII) Οἱ ἐναλλακτικὲς κοσμοθεωρίες τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: