τεύχος 19

Περιεχόμενα τεύχους 19:

02 Μ. Ελευθερίου, Μαλαμετένια λόγια


03 Της Σύνταξης, Είναι η αντιπαροχή ταυτότητα;06 Παναγιώτης Ψυρίλλος, Πού μας πάει το πουλμανάκι;
08 Και εν οίκω και εν δήμω
10 Μ.Ν., Αλφάβητο
12 Χ. Αργυριάδης, Έως πότε η Ελλάδα θα μας πληγώνει;
14 Θεόδ. Παντούλας, Της ημετέρας τσογλαναρίας μετέχοντες
15 Μ.Ν., Πιπέρι στο στόμα
18 Θ. Παντούλας, Ο εθνικός μας Καραγκιόζης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
19 Θ. Ε. Παντούλας, Από την Μεταπολίτευση του 1974 στην χρεωκοπία του 2010
22 Νίκος Ράπτης, Ε-Ε-Έρχεται!
25 Κώστας Χατζηαντωνίου, Να τελειώνουμε με την
Μεταπολίτευση τώρα!
28 Αλέξανδρος Αρβανιτάκης, Ώρα ευθύνης
29 Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Η περιπέτεια του Σισύφου
31 Σωτήρης Μητραλέξης, Ο Δεκάλογος του καλού Κομματάρχη

34 Σταμάτης Ν. Παπασταμετέλος, Νέκυια
37 Θ. Ν. Παπαθανασίου, Για τον αναστοχασμό των σχέσεων Κράτους & Εκκλησίας
39 Κ. Μπλάθρας, Ο θησαυρός και ο γυμνός κωμικός
42 Ηλίας Αλεξανδρής, “Jabulani“ στην κερδοσκοπία
45 Δ. Κοσμόπουλος, Ο απόκρυφος λυρισμός
48 Αντώνης Κακαράς, Ξέρεις ποιος είμαι γω ρε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: